Všestranný model pro udržitelnou dopravu

Elektrická doprava je víc než jen vozidlo: je to ekosystém, ve kterém jsou vozidlo, řešení a služby digitálně propojeny. To umožňuje zákazníkům najít si vlastní cestu k e-mobilitě, maximalizovat energetickou účinnost a usnadnit používání.
Služby eDAILY začínají ještě před nákupem.

Poradíme vám

IVECO vám poradí s konfigurací vozidla a řešením nabíjení, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám, a doprovází vás po celou dobu vaší e-cesty. Pokryty jsou všechny fáze vašeho elektrického zážitku: od financování vozidla až po návrh vhodné infrastruktury, smlouvy o dodávkách energie a odbornou elektrickou asistenci.

Přístup ke službám v reálném čase

Konektivní box umožňuje výměnu dat v reálném čase a umožňuje přístup ke službám IVECO, které byly speciálně vyvinuty tak, aby práce s eDAILY byla pohodová, výhodná a bezpečná.

Nejlepší zkušenosti s e-mobilitou

 • návrh
 • dodávka
 • instalace
 • servis nabíjecích zařízení

Mobilní appka s inteligentním řízením spotřeby

 • plán nabíjení
 • předběžná klimatizace kabiny
 • dálkové nastavení režimů ePTO, jízdy a rekuperace

služba microsoft teams

Sledování spotřeby energie

eDAILY vám nabízí přirozený a intuitivní zážitek z e-mobility a zároveň zajišťuje nulové emise, maximální energetickou účinnost a dokonalý soulad s vaším posláním.
Společnost IVECO má navázána partnerství s předními evropskými energetickými společnostmi, které jsou schopny navrhnout, dodat, nainstalovat a servisovat řešení nabíjení na míru a nabídnout výhodné smlouvy na dodávky energie. To umožňuje zákazníkům minimalizovat počáteční investice a výdaje za energii během provozu. 
IVECO vyvinulo služby e-mobility, jako je inteligentní řízení nabíjení, které umožňuje naplánovat nabíjení v nejvhodnější dobu Dálkové ovládání klimatizace umožňuje dosáhnout ideální teploty v kabině vozidla před odpojením zástrčky. Režimy jízdy a rekuperace může správce vozového parku předem nastavit tak, aby optimalizoval spotřebu energie.
Monitorování spotřeby energie vypočítává absorpci energie okamžik po okamžiku (s přihlédnutím k využití ePTO) a poskytuje podrobné zprávy o spotřebované energii v závislosti na ujeté vzdálenosti.

Nejvyšší produktivita a efektivita

 • inteligentní navigace
 • předvídání dojezdu
 • upozornění na zajištění dosahu
 • portál IVECO ON
 • webové rozhraní API (Application Programming Interface)
 • funkce správy vozového parku
Microsoft_Teams_image_32_abd0abca80

Vždy nejlepší trasa

Inteligentní navigace naplánuje nejlepší trasu do cíle i s ohledem na to, kde jsou nejbližší dobíjecí stanice. Správci vozového parku mohou kdykoli sledovat každé ze svých vozidel a zároveň monitorovat jejich pracovní stav. Funkce pro řidiče i služby správy vozového parku jsou přístupné prostřednictvím jakéhokoli připojeného zařízení. 

Dojezd pod pečlivou kontrolou

Aplikace eDAILY Routing komunikuje s vozidlem a předpovídá (s nejlepší přesností ve své třídě) dojezdovou vzdálenost autonomního vozidla, nabití potřebné k příjezdu do cíle a přesný čas příjezdu - včetně případné zastávky na dobíjení.  

Správce má přehled

Upozornění na zajištění dojezdu proaktivně informují správce vozového parku, když se zbývající nabití baterie blíží k limitu nebo když proces nabíjení ovlivní nějaký problém.

Volba je na vás

Díky portálu IVECO ON s funkcemi pro správu vozového parku a web-API můžete zvolit eDAILY, aniž byste měnili svůj profil mise, pracovní cyklus a provozní schémata - a chránit tak svou konkurenční výhodu.

Maximalizovaná doba provozu

 • údržba a opravy
 • podpora dispečinku a prodejců
 • proaktivní a prediktivní diagnostika
 • aktualizace v režimu Over-The-Air
 • vzdálená asistence
Microsoft_Teams_E-daily
Společnost eDAILY nabízí smlouvy o údržbě a opravách přizpůsobené vašim úkolům, které vám umožní ziskový a bezstresový provoz elektrických zařízení.

Smlouvy o údržbě a opravách

Údržba, mazání a výměna oleje a kapalin podle pokynů v příručce M&R.
Opravy hnacího vedení eMotoru, náprav, měniče, jednotky CMU (Charging Management Unit).
Veškeré opravy, na které se nevztahuje smlouva Drive Line (podvozek, eSupensions, elektrika, brzdový systém).
Opotřebení brzdových kotoučů a destiček.

Přehled v reálném čase

Data generovaná z vozidla jsou v reálném čase sledována na dálku - a v případě jakýchkoli nepříjemností bude okamžitě aktivováno nejbližší servisní místo IVECO pro podporu. 

Objednávky na servis on-line

Proaktivní a prediktivní diagnostika zabraňuje neplánovaným zastávkám a umožňuje včasné naplánování nejkvalitnější údržby. Termíny servisních prohlídek lze okamžitě rezervovat online.         

Palubní software je pravidelně a bezproblémově aktualizován na dálku.   

V servisních místech IVECO najdete vysoce profesionální asistenci a personál vyškolený v oblasti elektrotechniky, který zajistí plnou efektivitu vašeho vozidla za všech okolností.

 

Bezpečná a pohodlná jízda

 • monitorování a hlášení stylu jízdy eDriving
 • IVECO Driver Pal
bezpečná a pohodlná jízda v e-daily

Tipy na úsporu

eDAILY podporuje zapojení do udržitelné a efektivní jízdy. eDriving Style Monitoring nabízí tipy v reálném čase pro úsporu energie a zvýšení autonomního dojezdu. Specializované hlášení poskytuje informace o dosažených zlepšeních.  

IVECO Driver Pal

Hlasový společník IVECO Driver Pal činí život a práci řidičů eDAILY chytřejší, jednodušší, příjemnější a produktivnější. Zvládá také zcela nové interakce, jako jsou požadavky na dojezd vozidla, pracovní plány a nabíjecí stanice.

Dokončete svůj balíček eDAILY

Služby IVECO jsou plně integrované a modulární: standardní nabídku lze obohatit o prémiové služby, které nejvíce vyhovují vašemu podnikání - od zajištění a instalace nabíjecí infrastruktury až po různé úrovně pokrytí M&R.

 

Integrovaná nabíjecí infrastruktura

 Doplňte svůj balíček eDAILY o certifikovanou nabíjecí infrastrukturu navrženou, dodanou a instalovanou tak, aby maximalizovala výkon vašeho vozidla a minimalizovala výdaje za energii během provozu. 
 
 • Standardní instalace nabíjecího zařízení a záruka.
 • Poradenský servis s prohlídkou místa a přizpůsobený návrh infrastruktury.
 • Dodávka, provoz a servis.
 

Iveco Capital Financial Solutions

Všechny tradiční finanční vzorce (včetně smluvního pronájmu, operativního leasingu, finančního leasingu a splátkového prodeje*) spolu s inovativními službami zaměřenými na elektrickou energii - v balíčku nejvhodnějším pro váš podnik. 

IVECO Capital je kaptivní značka finančních služeb skupiny IVECO a nabízí celou škálu finančních, leasingových, nájemních a doplňkových služeb** pro eDAILY i pro přestavby. Finanční balíčky mohou zahrnovat prémiové služby IVECO ON a výběr pojistných řešení*.  Možnost financování vozidla s EW a M&R**. 

Pro nabídku na míru kontaktujte svého prodejce IVECO.
 1. Financování
 2. Leasing
 3. Smluvní pronájem
 4. Operativní leasing
 5. Nákup na splátky
 1. Financování infrastruktury
 2. Pojištění a doplňkové služby
**V závislosti na specifikách dané země. Platí termín a podmínky. Financování podléhá schválení společnosti IVECO CAPITAL.