Projekt Snížení energetické náročnosti budovy firmy Josef Hájek

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomocí využítí obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

Projekt

Snížení energetické náročnosti budovy firmy Josef Hájek - autoopravna
CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0006248

je spolufinancován Evropskou unií.

IVECO Hájek spolufinancování snížení energetické náročnosti, loga institucí